آشنایی با انواع مرخصی در قانون تأمین اجتماعی و معرفی مرخصی استحقاقی
آشنایی با انواع مرخصی در قانون تأمین اجتماعی و معرفی مرخصی استحقاقی

آشنایی با انواع مرخصی در قانون تأمین اجتماعی و معرفی مرخصی استحقاقی، مرخصی حقی است که قانون تامین اجتماعی برای کارگر در نظر گرفته است. بر اساس آن بتواند در روزهایی از سال به غیر از روزهای تعطیل با تایید از مدیریت مجموعه‌ای که در آن مشغول به کار است در محل کار خود حاضر نشود. قوانین مربوط به مرخصی یکی از مهم‌ترین نکات مهم تامین اجتماعی برای حسابدار است. زیرا نحوه استفاده از مرخصی ها و روش اجرای آن‌ها بسیار مهم است. ما در این مقاله در ابتدا انواع مرخصی های موجود در قانون تأمین اجتماعی را بیان می کنیم و در مورد مرخصی استحقاقی اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار می دهیم. با ما همراه باشید.

انواع مرخصی در قانون تامین اجتماعی شامل این موارد می‌شود.

  • مرخصی استحقاقی
  • استعلاجی
  • ازدواج
  • زایمان
  • مرخصی دوران شیردهی
  • و غیره

مرخصی استحقاقی چیست؟

مرخصی استحقاقی یکی از مرخصی‌هایی است که به تمام افرادی که تحت قوانین کار و تامین اجتماعی مشغول به کار هستند تعلق می‌گیرد. در مرخصی استحقاقی فرد حقوق خود را به طور کامل مانند روزهایی که در محل کار حاضر است دریافت می‌کند. مدت زمان استفاده از این مرخصی برای هر کارگر در هر سال مشخص است و یکی از نکات مهم تامین اجتماعی برای حسابدار است. به همین علت نام دیگر مرخصی استحقاقی مرخصی سالانه است.

چند نکته مهم در خصوص مرخصی استحقاقی

مدت زمان مرخصی برای هر کارگر در ماه دو روز و نیم در نظر گرفته شده است که مجموعا ۱۹۲ ساعت و معادل ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه شامل ۳۰ روز مرخصی در سال می‌‎شود.

طبق قانون کار و تامین اجتماعی کارگران می‌توانند ۹ روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره کنند و سال بعد از آن استفاده کنند یا در پایان سال مبلغ آن را از کارفرمای خود دریافت کنند. که این مورد به نظر کارفرما و قوانین مجموعه‌ای که فرد در آن مشغول به کار هست هم بستگی دارد و به عنوان یکی از نکات مهم تامین اجتماعی برای حسابدار تلقی می‌شود.

  • مدت زمان مرخصی استحقاقی برای مشاغل سخت و زیان آور ۳ روز در ماه و برابر با ۵ هفته در سال است.
  • در صورت استعفا و ترک کار ، بابت مرخصی های ذخیره شده هیچ مبلغی به کارگر تعلق نمی‌گیرد.
  • با توجه به ماده ۷۱ قانون کار در صورتی که فرد بازنشسته یا از کار افتاده شود و یا کارگاه به طور کل تعطیل شود می‌تواند بابت مرخصی‌های استفاده نشده مطالبات خود را دریافت کند یا اگر کارگر فوت کند مبلغ مرخصی‌های ذخیره شده به وراث پرداخت می‌شود.